ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

 
 

Καλλιτεχνική χύτευση  είναι η μέθοδος αναπαραγωγής γλυπτών πρωτότυπων έργων σε κράμα μετάλλου. Το πιο διαδεδομένο κράμα  μετάλλου είναι ο ορείχαλκος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως χρησιμοποιείται και αλουμίνιο.

 

Τα κύρια στάδια ή φάσεις της καλλιτεχνικής χύτευσης με την διαδικασία της αποκέρωσης είναι τα παρακάτω : 

 

Α) Καλούπι δημιουργία αρνητικού

 

Β) Κέρινο ομοίωμα έργου κέρινοι αγωγοί ροής μετάλλου ρετουσάρισμα γλυπτού

 

Γ) Εγκλεισμός σε πυρόχωμα - φόρμες

 

Δ) Τοποθέτησης φόρμας σε κλίβανους για τη διαδικασία της αποκέρωσης και ψήσιμο φόρμας

 

Ε) Χύτευσης ορείχαλκου

 

Ζ) Σπάσιμο φόρμας ελευθέρωσης έργου

 

Η) Καθαρισμός του γλυπτού

 

Θ) Ρετουσάρισμα  του γλυπτού

 

Ι) Κολλήσεις

 

Κ) Οξείδωσης Πατίνα γλυπτού (ζεστές και κρύες πατίνες)

 
     
2005 Gavala Art Foundry