ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ

 
 

Καλλιτεχνική χύτευση  είναι η μέθοδος αναπαραγωγής γλυπτών – πρωτότυπων έργων σε κράμα μετάλλου. Το πιο διαδεδομένο κράμα  μετάλλου είναι ο ορείχαλκος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως χρησιμοποιείται και αλουμίνιο.

 

Τα κύρια στάδια ή φάσεις της καλλιτεχνικής χύτευσης με την διαδικασία της αποκέρωσης είναι τα παρακάτω : 

 

Α) Καλούπι – δημιουργία αρνητικού

 

Β) Κέρινο ομοίωμα έργου – κέρινοι αγωγοί ροής μετάλλου – ρετουσάρισμα γλυπτού

 

Γ) Εγκλεισμός σε πυρόχωμα - φόρμες

 

Δ) Τοποθέτησης φόρμας σε κλίβανους για τη διαδικασία της αποκέρωσης και ψήσιμο φόρμας

 

Ε) Χύτευσης ορείχαλκου

 

Ζ) Σπάσιμο φόρμας – ελευθέρωσης έργου

 

Η) Καθαρισμός του γλυπτού

 

Θ) Ρετουσάρισμα  του γλυπτού

 

Ι) Κολλήσεις

 

Κ) Οξείδωσης – Πατίνα γλυπτού (ζεστές και κρύες πατίνες)

 
     
© 2021 Gavala Art Foundry